Wednesday, May 14, 2008

BUKU-BUKU TAJWID


BERITA BAIK
BUKU-BUKU TERKINI DALAM ILMU TAJWID
SERTA PANDUAN WAQAF DAN IBTIDA'


TAJWID AL-QURAN -Qiraat 'Aashim Riwayat Hafsh Toriq al-Syatibi -
Jilid 1 & 2

  • Disertakan sejarah al-Quran, adab-adab pelajar dan guru al-Quran, Ilmu Rasm, Ilmu Dhabt, Ilmu Fawashil dan Ilmu Qiraat secara ringkas.
  • Disertakan dalil-dalil daripada al-Quran, al-Hadis dan kata-kata ulama' berbentuk syair (matan).
  • Disertakan gambar-gambar berwarna berkaitan dengan makhraj Huruf Hijaiyah.
  • 706 muka surat (Kulit Tebal).